V roku 2008 začalo naše Občianske združenie Zohorské ozveny, ktoré som v roku 2006 pomáhal zakladať, organizovať Krojovaný fašang. Nadviazali sme tak na dlhoročnú tradíciu organizovania Fašangových zábav v Zohore. Spoločne s Františkom Grelikom sme do programu začlenili aj folklórne prvky a krásne zohorské kroje. Pochovávanie Basy s veľkým úpechom ...

viac ...