Poslanci a voliči

V piatok 7. 11. 2014 sme my, terajší poslanci obecného zastupiteľstva, ukončili 4-ročné obdobie, kedy sme zastupovali Vás, občanov Zohora.

Zastupovali sme Vás dobre či zle? Ja mám rôzne odozvy. Od názorov: všetkých tých … treba vymeniť. Až po: urobilo sa toho v obci veľa a vďaka poslancom. Dôvod prečo sú ľudia nespokojní nie je vždy jasný a zrozumiteľný. Nič nové nepoviem, je to vždy len o vzájomnej komunikácii. Kedy a ako komunikovať?

Ponúka sa tu výborná možnosť stretnuť sa s poslancami na obecnom zastupiteľstve. Je nám však vyčítané, že je to v piatok cez pracovnú dobu a kto by si už bral dovolenku… Dlhé roky boli zastupiteľstvá v takom čase, kedy občania mohli navštíviť rokovania po pracovnej dobe. A prišli? Účasť občanov nebola oveľa lepšia ako teraz. Naopak, poslanci a pani starostka boli v nočných hodinách, niekedy aj po polnoci, unavení, nesústredení. Veď strávili osem hodin v práci a potom mali rokovania dlho do noci. Preto sme sa na začiatku nášho volebného obdobia dohodli na takomto modele zasadnutí.

Naše obecné zastupiteľstvá končili vždy v neskorých poobedných hodinách a tu vznikal priestor navštíviť nás a podeliť sa s podnetmi, kritikou, alebo len popočúvať čo sa prejednáva.