Petičné hárky odovzdané

Dnes, 03.09.2018, som odovzdal zapisovateľke volebnej komisie potrebné podklady, aby som mohol byť zaregistrovaný ako kandidát do volieb obecného zastupiteľstva v Zohore.