Krojované fašiangy

V roku 2008 začalo naše Občianske združenie Zohorské ozveny, ktoré som v roku 2006 pomáhal zakladať, organizovať Krojovaný fašang. Nadviazali sme tak na dlhoročnú tradíciu organizovania Fašangových zábav v Zohore. Spoločne s Františkom Grelikom sme do programu začlenili aj folklórne prvky a krásne zohorské kroje. Pochovávanie Basy s veľkým úpechom predvádza divadlo Šáchor.
V súčastnosti pripravujeme v poradí 7. Krojovaný fašang (14.02.2015), na ktorý vás aj touto cestou pozývame. Áno, mal to byť 8. ročník, ale v roku 2012 sa realizovali stavebné úpravy nášho kultúrneho domu práve v čase, kedy sme mali termín akcie.
Vo fotogalérii je zopár fotiek z minulých ročníkov.