Komunálne voľby 2018 sa blížia

Komunálne voľby 2018 sa blížia a v našej obci možno pozorovať budúcich kandidátov na poslanca obecného zastupiteľstva ako zháňajú podpisy na petičné hárky.

Voľby budú 10. novembra 2018 a do 10. septembra treba odovzdať kandidátnu listinu a podpisové hárky ak ide o nezávislého poslanca. Treba získať podporu 200 voličov.