Kandidáti sú už zaregistrovaní

Na obecnej webovej stránke sa objavil zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Zohore. Ako pred štyrmi rokmi, aj teraz mám číslo 9.