Komunálne voľby 2014

Po štyroch rokoch pôsobenia ako poslanec Obecného zastupiteľstva v Zohore som sa opäť rozhodol kandidovať na poslanca obecného zastupiteľstva,

Krátko o mne

V roku 1983 som ukončil Elektrotechnickú fakultu SVŠT v Bratislave. Ako IT-špecialista (databázové systémy), dlhodobo pracujem vo firme KAPSCH. S manželkou Majkou som už 29 šťastne ženatý, máme tri deti – Katarínu, Magdalénu, Jakuba a jednu vnučku – Barborku.

Nová výzva…

Toto volebné obdobie pôsobím ako poslanec Obecného zastupiteľstva v Zohore. Veľa vecí, ktoré som si pred štyrmi rokmi predsavzal, sa mi podarilo presadiť. Často chodím medzi ľudí, pozorne počúvam ich podnety, kritiku a toto potom prenášam aj na rokovania OZ. Je tu však ešte stále plno možností a nápadov ako zlepšiť život nás občanov Zohora.  Je to pre mňa nová výzva a preto sa zasa uchádzam o post poslanca.

Moje priority

  • Zlepšiť bezpečnosť v obci, aby sa ľudia nebáli ísť večer do ulíc, bez obťažovania neprispôsobivými spoluobčanmi.
  • Zlepšiť vzhľad naších ulíc, verejnej zelene.
  • Podporovať mladé rodiny – dať ím možnosť stavať rodinné domy, stretávať sa v kluboch, športovať, zabávať sa pri hudbe.
  • Zlepšiť komunikáciu medzi poslancami – viacej využívať výpočtovú techniku – emaily, web – pre komunikovanie s obecným úradom.
    • Rozšíriť komunikáciu občanov s obecným úradom napríklad pomocou projektu “Odkaz pre starostu