Komunálne voľby 2018

Členom obecného zastupiteľstva som druhé volebné obdobie. Už pred týmto obdobím som sa aktívne zaujímal o veci verejné. Bolo mi jasné, že ak chcem v obci niečo dosiahnuť v prospech občanov, obce, nestačí o problémoch, nápadoch, nedostatkoch atď. len hovoriť niekde na ulici, v šenku.

Krátko o mne

V roku 1983 som ukončil Elektrotechnickú fakultu SVŠT v Bratislave. Ako IT-špecialista (databázové systémy), dlhodobo pracujem vo firme KAPSCH. S manželkou Majkou som už 33 šťastne ženatý, máme tri deti – Katarínu, Magdalénu, Jakuba a vnučky – Barborka a Julka.

Nová výzva…

Tí, čo ma poznajú, vedia, že som sa nikdy nebál hovoriť o problémoch, že som aktívne prinášal nápady, že som pomáhal riešiť nedostatky. Za pozitívum môjho poslaneckého pôsobenia považujem fakt, že sa mi mnohé veci podarilo dosiahnuť v prospech nás všetkých.
Za negatívum beriem skutočnosť, že napriek tomu, že sme spoločne na zastupiteľstve urobili pre našu obec veľa pozitívnych a odvážnych rozhodnutí, mnohí naši občania to nevidia alebo vidieť nechcú.

Moje priority z roku 2014

  • Zlepšiť bezpečnosť v obci, aby sa ľudia nebáli ísť večer do ulíc, bez obťažovania neprispôsobivými spoluobčanmi.
  • Zlepšiť vzhľad naších ulíc, verejnej zelene.
  • Podporovať mladé rodiny – dať ím možnosť stavať rodinné domy, stretávať sa v kluboch, športovať, zabávať sa pri hudbe.
  • Zlepšiť komunikáciu medzi poslancami – viacej využívať výpočtovú techniku – emaily, web – pre komunikovanie s obecným úradom.
    • Rozšíriť komunikáciu občanov s obecným úradom napríklad pomocou projektu „Odkaz pre starostu

Ako sa mi to podarilo?

Snáď sa nepatrí hodnotiť samého seba, preto hodnotenie nechám na vás. Môžete sa k tomu vyjadriť okrem iného aj 10. novembra 2018, keď sa budem uchádzať o vaše hlasy v komunálnych voľbách.

Niektoré z mojich priorít budúceho volebného obdobia

  • aktívne pôsobiť pri rekonštrukcii a úpravách nášho kultúrneho domu, aby sa z neho stal naozaj dôstojný stánok kultúry
  • nájsť riešenie ako efektívne a účelne zhodnotiť objekt „Dzupárne“ a po dlhých rokoch chátrania objektu nájsť jeho vhodné využitie
  • vybudovať bezpečné cyklochodníky v obci
  • ak bude treba, doplniť občiansku vybavenosť vzhľadom na stále rozrastajúcu sa obec

Záverom

V prípade znovuzvolenia za poslanca obecného zastupiteľstva, ešte stále mám chuť  a elán riešiť veci verejné v prospech našej obce a našich obyvateľov.